Print Color ปริ้นสี

0.00 ฿

คํานวนราคา เลือกชนิดกระดาษ อับโหลดเอกสารที่คุณต้องการปริ้นเอกสารสี
หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม


RukPrint เกี่ยวกับรักปริ้น

บริการปริ้นงาน A3 A4 A5 A6 ปริ้นสี ปริ้น ขาว ดํา ปริ้นเอกสาร รายงาน ปริ้นรูปภาพสีคมชัดด้วยเครื่องปริ้นสีเลเซอร์ และ ปริ้นสีอิงค์เจทใช้กระดาษ ดับเบิล A 80 แกรม ตามความต้องการของลูกค้า ปริ้นเอกสารแล้วเข้าเล่มกระดูกงู และสันกาว ร้านปริ้นงานราคาถูก ให้บริการแนะนำการปริ้นเอกสารสีให้เหมาะสมกับรูปแบบงาน หรืองบประมาณที่มี ให้บริการปริ้นงานด่วน ปริ้นสีงานเร่งค่ะ ขั้นตอนจัดทำเพียงส่งไฟล์งานของคุณผ่านเว็บไซต์แล้วทําการสั่งปริ้นได้ทันที พร้อมบริการส่งเอกสารถึงหน้าบ้านคุณ ง่ายไม่ยุ่งยาก รวดเร็ว สะดวก ประหยัดเวลา

ตัวอย่าง ปริ้นเอกสารสี “Print Color”

Begin เริ่มต้น สั่งปริ้น

Price table ตารางราคา

ขนาดกระดาษ ปริ้น ขาว – ดํา ปริ้น สี
A5 80 แกรม 0.90 บาท 1.50 บาท
A4 80 แกรม 1.90 บาท 2.70 บาท
A4 90 แกรม 1.50 บาท 2.90 บาท
A4 100 แกรม 1.80 บาท 3.30 บาท
A4 150 แกรม 2.30 บาท 3.50 บาท
A4 180 แกรม 2.60 บาท 3.80 บาท
A3 80 แกรม 2.70 บาท 5.30 บาท
A5 กระดาษโฟโต้ 260 แกรม 9.50 บาท
A4 กระดาษโฟโต้ 260 แกรม 18.90 บาท
A3 กระดาษโฟโต้ 260 แกรม 37.90 บาท

Table cover ตารางการเข้าสันปก

ชนิดการเข้าสันปก จํานวน ราคา
แม๊กปลายมุม ไม่เกิน 50 แผ่น ต่อชุด ฟรี
ลวดเสียบกระดาษ ต่อ 1 อัน 1.00 บาท
กระดูกงุ (พลาสติก) ต่อ 1 เล่ม 35.90 บาท
เทปผ้า ต่อ 1 เล่ม 25.90 บาท
สันแบบรูด ต่อ 1 เล่ม 25.90 บาท

Paper size ขนาดกระดาษ

  • A3 ขนาด 297×420 มม.
  • A4 ขนาด 210×297 มม. (มาตรฐาน รายงานและเอกสารทั่วไป)
  • A5 ขนาด 210×148 มม.
  • A6 ขนาด 148×105 มม.

How to order a document. วิธีสั่งปริ้นเอกสาร

1. คํานวนราคาจากเอกสารที่คุณต้องการ
2. อัปโหลดเอกสารและทํารายการสั่งปริ้นผ่านแพลตฟอร์มของเว็บไซต์
3. รอการตรวจสอบเอกสาร จะใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที
4. เมื่อได้ได้การยืนยันการสั่งปริ้นเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะส่งรายละเอียดการชําระเงินผ่านอีเมล์ของคุณ
5. ชําระเงิน และแจ้งชําระเงิน
6. ดําเนินการ อาจใช่เวลา 1-3 วัน รวมการจัดส่ง
7. รับเอกสารของคุณผ่านบริการจัดส่ง

หมายเหตุ: ค่าจัดส่งคิดตามนํ้าหนักของเอกสารที่คุณสั่งปริ้น

เมนู :