เงื่อนไขการบริการ

1. เว็บไซต์ของเราบริการ ปริ้นงาน สี ขาวดํา ถ่ายเอกสาร เข้าเล่มสําเร็จรูป ผ่านเว็บไซต์เท่านั้น
2. หลังจากการโอนเงินทุกครั้งที่จะใช้บริการ ต้อง “แจ้งชําระเงิน” แก่เราทุกครั้ง เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบความถูกต้อง
3. ลูกค้าทุกท่านที่จะใช้บริการ ต้องตรวจสอบความถูกต้องของ บัญชี, อีเมล์ รับรหัสสินค้า ให้ถูกต้อง ก่อนการสั่งปริ้นทุกครั้ง
4. คูณต้องคํานวนค่าบริการทั้งหมดในการสั่งปริ้น หักค่าบริการ และเสียค่าธรรมเนียม ก่อนถึงจะได้ยอดเงินที่แท้จริงที่ต้องจ่ายทั้งหมด
5. ทางเว็บไซต์ จะดําเนินการปริ้นเอกสารเมื่อคุณโอนเงินมาให้เราก่อนเสมอ
6. จำนวนเงินขั้นต่ำในในการสั่งปริ้น 100 แผ่น ไม่จํากัดจำนวนสุงสุด
7. เรารับปริ้นเฉพาะเอกสารทั่วไปเท่านั้น ไม่รับปริ้นเอกสารลามก อนาจาร เอกสารหมิ่นเบื้องสูง และเอกสารที่ไม่เหมาะสมทุกชนิด
8. รายการอาจมีการเปลี่ยงแปลงเมื่อเราตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานไม่ตรงกับที่สั่งปริ้น เช่น จํานวนหน้า อาจมีการเพิ่มราคาตามจํานวนหน้าจริง

หากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โปรดตดต่อแชทสนันสนุน, Line อื่นๆ