Payment การชําระเงิน

การชำระค่าสินค้าและบริการที่เว็ปรักปริ้นรองรับ โดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกชำระค่าสินค้าและบริการตามที่สะดวกได้ในรูปแบบการชําระเงินดังนี้

การชําระเงินผ่าน Internet Banking โอนผ่านธนาคาร หรือ Internet Banking มีการรองรับ 3 บัญชีธนาคาร (บัญชีจะปรากฏเมื่อคําสั่งซื้อรอการชําระเงิน)

  • Kasikorn Bank ธนาคารกสิกรไทย
  • Bangkok Bank ธนาคารกรุงเทพ
  • Siam Commercial Bank ธนาคารไทยพาณิชย์

การชำระผ่านกระเป๋าเงินออนไลน์ (บัญชีจะปรากฏเมื่อคําสั่งซื้อรอการชําระเงิน)

  • TrueMoney Wallet ทรูมันนี่ วอลเล็ท ดาวน์โหลด   หรือ 

การชำระผ่านกระเป๋าเงินออนไลน์ (บัญชีจะปรากฏเมื่อคําสั่งซื้อรอการชําระเงิน)

  • AirPay Wallet แอร์เพย์ วอลเล็ท ดาวน์โหลด   หรือ 

หมายเหตุ: การชําระเงิน

  • หลังจากชําระเงินทุกครั้งต้องแจ้งชําระเงินให้เราทราบทันทีเพื่อดําเนินการคําสั่งซื้อของคุณ
  • เลขบัญชีธนาคารจะปรากฎเมื่อรายการของคุณรอการชําระเงินเท่านั้น
  • ทางเรายังไม่มีช่องทางชําระเงินช่องทางอื่นที่ยังไม่ได้ระบุไว้
  • โปรดโอนยอดเงินตามจํานวนที่ระบุไว้ให้ถูกต้อง
  • สามารถติดต่อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิกที่นี้