Payment การชําระเงิน

การชำระค่าสินค้าและบริการที่เว็ปรักปริ้นรองรับ โดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกชำระค่าสินค้าและบริการตามที่สะดวกได้ในรูปแบบการชําระเงินดังนี้


การชําระเงินผ่าน Internet Banking โอนผ่านธนาคาร

  Kasikorn Bank ธนาคารกสิกรไทย หมายเลขบัญชี : 09309-038-9381


การชําระเงินผ่าน Internet Banking โอนผ่านธนาคาร

  Bangkok Bank ธนาคารกรุงเทพ หมายเลขบัญชี : 09309-038-9381


การชําระเงินผ่าน Internet Banking โอนผ่านธนาคาร

  Siam Commercial Bank ธนาคารไทยพาณิชย์ หมายเลขบัญชี : 09309-038-9381


การชำระผ่านกระเป๋าเงินออนไลน์ (บัญชีจะปรากฏเมื่อคําสั่งซื้อรอการชําระเงิน)

 • TrueMoney Wallet ทรูมันนี่ วอลเล็ท ดาวน์โหลด   หรือ 
 • หมายเลขบัญชี TrueMoney Wallet : 09309-038-9381


การชำระผ่านกระเป๋าเงินออนไลน์ (บัญชีจะปรากฏเมื่อคําสั่งซื้อรอการชําระเงิน)

 • AirPay Wallet แอร์เพย์ วอลเล็ท ดาวน์โหลด   หรือ 
 • หมายเลขบัญชี AirPay Wallet : 09309-038-9381

หมายเหตุ: การชําระเงิน

 • หลังจากชําระเงินทุกครั้งต้องแจ้งชําระเงินให้เราทราบทันทีเพื่อดําเนินการคําสั่งซื้อของคุณ
 • เลขบัญชีธนาคารจะปรากฎเมื่อรายการของคุณรอการชําระเงินเท่านั้น
 • ทางเรายังไม่มีช่องทางชําระเงินช่องทางอื่นที่ยังไม่ได้ระบุไว้
 • โปรดโอนยอดเงินตามจํานวนที่ระบุไว้ให้ถูกต้อง
 • สามารถติดต่อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิกที่นี้