คําถามที่พบบ่อย

1. จะซื้อสั่งปริ้นเอกสารงานอื่นๆ ต้องทําอย่างไร

ตอบ คุณสามารถสั่งปริ้นเอกาสารของคุณทั้งหมดผ่านเว็บไซต์ โดยมีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

 • 1. คํานวนยอด และชนิดเอกสารที่คุณต้องการปริ้น
 • 2. อับโหลดเอกสารที่ต้องการปริ้น และสั่งปริ้น
 • 3. รอการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 10-60 นาที
 • 4. จัดส่งบัญชีโอนเงินและชําระเงิน
 • 5. ดําเนินการและจัดส่งเอกสารให้กับคุณ

2. จะใช่เวลาดําเนินการนานเท่าไหร่

ตอบ เมื่อเราได้รับการชําระเงินเรียบร้อย เราจะดําเนินการทันที ใช้เวลาประมาณ 1-2 วัน และการจัดส่ง 1-3 วัน ในบางเขตพื้นที่ ไม่รวมวันหยุดราชการ

3. ฉันสามารถอับโหลดเอกสารไฟล์งานได้อย่างไร

ตอบ คูณสามารถอับโหลดเอกสารผ่านหน้าการสั่งปริ้นงาน ไฟล์ที่รองรับ

 • ไฟล์ของโปรแกรม Microsoft Word มีนามสกุล .doc
 • ไฟล์โปรแกรม Microsoft Excel นามสกุล .xls
 • ไฟล์โปรแกรม Microsoft PowerPoint นามสกุล .ppt
 • ไฟล์รูปภาพมีหลายอย่าง เช่น .jpg .jpeg .gif .png .bmp ฯลฯ
 • ไฟล์เว็บเพจ (เว็บไซต์) มีหลายอย่างเช่น .htm .html .asp .php ฯลฯ
 • ไฟล์ข้อความ นามสกุล .txt
 • ไฟล์ของโปรแกรม Adobe Reader หรือ Adobe Acrobat นามสกุล .pdf
 • ไฟล์ที่ถูกย่อหรือบีบอัด นามสกุล .zip

4. ทําไม่ราคายอดรวมทั้งหมดไม่ตรงกับที่คํานวน หลังจากการสั่งปริ้น

ตอบ การสั่งปริ้นบางรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคา ตามจํานวนหน้าเอกสารที่ถูกต้อง หลังจากการตรวจสอบของเรา

5. จํานวนเงินสูงสุดในการสั่งปริ้น

ตอบ ไม่จํากัดจํานวนสูงสุดในการสั่งปริ้น

6. จํานวนเงินขั้นต่ำในการสั่งปริ้น

ตอบ จํานวนการ ปริ้น ขั้นต่ำไม่จํากัดจํานวน

7. ช่องทางการชําระเงิน

ตอบ เว็ปไซต์ เปิดรับ 3 ช่องทาง คือ ผ่านธนาคาร Truemoney Wallet และ Airpay Wallet

8.การจัดส่ง

ตอบ จัดส่งทั่วประเทศ ผ่าน EMS หรือ Kerry Express ใช้เวลาอย่างน้อย 1-3 วันทําการ ในการจัดส่งในบางเขตพื้นที่