ขั้นตอนการสั้งปริ้นเอกสาร

1. คํานวนชนิดเอกสารที่คุณต้องการปริ้น เช่น ขาวดํา สี หรือถ่ายเอกสาร และเลือกขนาดกระดาษรวมถึงจํานวนหน้าที่คุณต้องการ โดยสามารถคํานวนได้ที่หน้าแรกของเว็บไซต์ เมื่อคํานวนชนิดเอกสารแล้ว ให้คลิกปุ่มสั่งปริ้นเพื่อกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม

1.1. ใส่รายละเอียดจํานวนหน้าที่ต้องการปริ้น ชนิดกระดาษ และเลือกตัวเลือกเสริม

1.2. อับโหลดเอกสารที่คุณต้องการปริ้นผ่านหน้าจอของเว็บไซต์

1.3. สั่งปริ้นและตรวจสอบความถูกต้อง

2. กรอกรายละเอียดที่อยู่การจัดส่ง และ เลือกรูปแบบการชําระเงิน ในกรณีที่คุณไม่มีบัญชีให้คุณกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน จากนั้นคลิกปุ่มยืนยันการสั่งซื้อ

3. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการสั่งปริ้น ใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที

4. เมื่อได้รับการยืนยันคุสามารถชําระเงินในช่องทางที่คุณเลือกไว้ได้ทันที

5. แจ้งชําระค่าสินค้าและบริการ หรือ คลิกที่นี่

6. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการชําระค่าสินค้าและบริการ เมื่อการตรวจสอบเสร็จสิ้น ทางเราจะตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานและเราจะดําเนินการปริ้นเอกสารที่คุณระบุไว้ข้างต้น

7. เมื่อทางเราดําเนินการเสร็จสิ้น เราจะจัดส่งเอกสารให้ให้คุณไปยังปลายทางทันที อาจใช้เวลา 1-5 วัน ในการส่งมอบในบางพื้นที่

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโปรดติดต่อผ่านทางช่องทางการติดต่อ